LOSZE Hajdú-Bihar Megyei Tagozata       


HAJDÚSÁGI LAKÁSOTTHONOK

HAJDÚSÁGI LAKÁSOTTHONOK
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Pf.: 87.

Tel.: (52) 381-851

Tel/fax: (52) 382-366

E-mail: . hajdusagi.lo@nanaskabel.hu

HAJDÚNÁNÁS HAJDÚSÁGI LAKÁSOTTHONOK BEMUTATÁSA

ELŐZMÉNYEK:

A gyermekotthon története:

A gyermekvédelem kezdetei Hajdúnánáson a XVII. század elejéig nyúlnak vissza.

1663. népiskola megalakításának kezdetén is nagy gondot fordítottak Hajdúnánáson az árva- és szegény sorsú tanulók segélyezésére.
1935-től árvaház működött Hajdúnánáson.
1953-tól Leánynevelő-otthon
1954-től Fiúnevelő-otthon

1975. szeptember 1-én került átadásra a három emeletes új nevelőotthon mely 204 férőhelyes, koedukált intézményként kezdte meg működését, az úgynevezett nagy létszámú gyermekotthon kategóriájába tartozott.

Gyermekotthonunk teljes kiváltása egy ütemben 1999-ben megtörtént. A lakásotthon olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja önálló házban családias körülmények között.
A kiváltás a „nagy gyermekotthonból” - családi házakba való gyermekelhelyezés Hajdúnánás városban a lakosság körében elfogadásra talált.

Célunk: hogy a szakellátásba utalt gyerekeknek és fiataloknak otthont nyújtó ellátást biztosítsunk – a családi otthonhoz hasonlóan berendezett, általuk is alakítható, otthonos és biztonságos környezetben éljenek.

Hajdúnánás városban 10 telephelyen 10 lakásotthonban 111 férőhelyen neveljük, gondozzuk a szakellátásba bekerült gyerekeket. Az elhelyezett gyerekek a gyámhivatali beutalás alapján:

- ideiglenes hatállyal elhelyezett,

- átmeneti nevelésbe vett,
- tartós nevelésbe vett.

Férőhely kihasználtságunk éves szinten évek óta közel 100 %-os.
Szakirányú ellátottságunk 100 %-os.
Végleges működési engedéllyel rendelkezünk.

A 10 lakásotthonból 3 pedagógiai szakmai egységet alakítottunk ki. A szakmai egység vezetője egyben gyámja is a szakellátásba beutalt gyerekeknek. Minden egyes lakásotthonban a pedagógiai feladatok irányítását pedagógus látja el, aki a lakásotthon-vezetője, segítői: középfokú, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkeznek (gyermekfelügyelő, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens). A pedagógiai munkát segíti a fejlesztő pedagógus, a család- és utógondozó és a pszichológus. A lakásotthonokban nevelkedő gyerekek, fiatalok a városban illetve a környező település iskoláiba, óvodáiba járnak. Életkorukat tekintve (3-24 év).

A lakásotthonainkban megvalósítandó családias nevelésnél útmutatónk a „család”, annak funkciói és mindaz, ami 8-12 gyermekkel, fiatallal és a hozzá engedélyezett létszámú és szakképzettségű munkatársakkal megvalósítható.
A családjukból kiemelt gyermekek a lakásotthonokban családias körülmények között gyakorolhatják a mindennapi természetes társadalmi kapcsolatokat.

Az 1997. évi XXXI. tv. és végrehajtási rendeletei alapján biztosítjuk a gyermekek és fiatalok:

- adekvát ellátását,

- személyiség központú gondozását, nevelését, oktatását
- az önmegvalósító, önálló életre felkészítő szocializációját,
- a családi értékek lehetséges elsajátítását,
- önállóságukat, családba történő visszahelyezésüket.


Felkészítjük őket:
- a pályaválasztásra,
- az önálló és felelősségteljes életre.

Kapcsolatot tartunk:
- a gyermekek hozzátartozóival,
- iskolákkal,
- munkahelyekkel,
- a gyermekek érdekében eljáró más intézményekkel.

A lakásotthonokban nevelkedő gyermekek és fiatalok számára különösen fontos, hogy felkészülést kapjanak a családi szerepekre.

Minden lakásotthon önállóan gazdálkodik, ebben az új struktúrában a gyermekek és fiatalok naponként gyakorolhatják a pénz-felhasználást, nagyobb lehetőségük van a pénz értékének a megtapasztalására. A gyermekek életritmusa sokkal rugalmasabb mint az úgynevezett „nagy” gyermekotthonban. A lakásotthonokban naponta lát, tapasztal a gyermek, lehetősége van a praktikus ismeretek elsajátítására, a mindennapi élet dolgait megtapasztalja.

Tárgyi feltételek:

Lakásotthonaink paramétereitől függően 8-12 gyermek elhelyezését szolgálja. Egy-egy lakásotthonban több szoba (egy szobában maximum 4 gyermek, - illetve fiatal) két mosdó, konyha, ebédlő, társalgó, nevelői szoba, raktár, melléképületek, spájz áll a családcsoport rendelkezésére.

A humanizált, esztétikus környezet biztosítja a gyermekek, fiatalok egyéni életterét, „kis kuckóját” személyi tulajdonuknak védelmét, biztonságukat, otthon-érzetüket, egyéni tevékenységüknek terét.

Hajdúnánás, 2007. december 5.

Szentjóbi Szabó Attiláné

igazgató

Lakásotthonaink:

BAJCSY-ZSILINSZKY út 3-4

Bethlen Gábor Körút 33.

Jókai út 22.

Kapitány út 24.

Lehel út 1/a.

Lehel út 18.

Polgári út 77.

Rákosi V. 1.a.

Somogyi B. út 3.

Somogyi u. 5.

 Hajdú Bihar Megyei Tagozat dnylo@hbmo.hu